ผลงานด้านคณิตศาสตร์

รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เคยเข้าร่วม

โครงงานคณิตศาสตร์

เข้าร่วมการแข่งขัน The National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House 2023 ในหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสตรีครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2023 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า