ผลงานด้านวิทยาศาสตร์

รวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่เคยเข้าร่วม

โครงงาน Idea Pitching

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน Idea Pitching กล้วยไข่แห่งโลกอนาคต 2023

การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการตอบคำถาม